SEG  SEG . .    ',    SEG  SEG . .     SEG  SEG . .  ENGLISH

  UKRAINIAN

 

  ПРО СЕКЦІЮ

  ОСЕРЕДОК SEG

  ОСЕРЕДОК AAPG

  ОСЕРЕДОК EAGE

  СПІВПРАЦЯ

  ФОНД SEG

  ЧЛЕНСТВО SEG

  НАШІ ЗУСТРІЧІ

  ПОЛЬОВИЙ ТАБІР

  ПУБЛIКАЦIЇ

  ГЕОФIЗИКА В КНУТШ

  КОНСТИТУЦІЯ SEG 

  ПРАКТИКА

  ФОТО

  ОСВIТА ЗА КОРДОНОМ

  ВIДГУКИ ПРО SEG

  КОРИСНI АДРЕСИ
 

ОСЕРЕДОК AAPG

У Киiвському нацiональному унiверситетi iменi Тараса Шевченко у 2003 р. створено Cтудентський осередок AAPG Київського унiверситету. Засновник осередку - завiдувач кафедри загальної геологiї Володимир Альбертович Михайлов.

Куратор - Олександр Анатолiйович Кичка, представник AAPG на Українi, вiце-президент Київського осередку EAGEkitchka@casre.kiev.ua

Склад осередку AAPG:

- 2007 р.

- Євген Вiкторович Устенко,  eustenko@univ.kiev.ua, президент 
- Андрій Павлович Тищенко,  tap@univ.kiev.ua
- Олег Валерійович Маковець, olmaks@univ.kiev.ua
- Вікторія Ігорівна Скорик ,  vick@univ.kiev.ua
- Олексій Володимирович Данилов,  danilov@email.ua
- Павло Миколайович Кузьменко, pavlokn@ukr.net 
- Дмитро Валерiйович Сергєєв,  dmitriy_sergeev@ukr.net
- Максим Вiкторович Шовкун,  pontiak@bigmir.net
- Сергiй Iгорович Резнiченко, ascaron@bigmir.net 
- Якiв Олегович Супрун,  olegovich@univ.kiev.ua

З iнiцiативи студ. Є. Устенка та при пiдтримцi доц. П. Грищука студентська команда з України уперше взяла участь у Мiжнародному конкурсi Imperial Barrel Award у Празi 2009 року.Фото: Нагородження команди з Геологiчного факультету КНУ (27 березня 2009 р.)

З ініциативи Павла Грищука у 2017 р. осередок AAPG очолив доцент кафедри геоінформатики Іван Вікторович Віршило.   


2006 KUGS SEG
2006 Alexey Danilov