. . , , -, . . , 72  SEG (--ѳ, , , 2002)  . .  .    . . ³i EAGE   i i (23 2007 .)i EAGE   i SEG   i- 㺺 (23 2007 .) SEG (2003.)  ..  .  ENGLISH

  UKRAINIAN

 

  ПРО СЕКЦІЮ

  ОСЕРЕДОК SEG

  ОСЕРЕДОК AAPG

  ОСЕРЕДОК EAGE

  СПІВПРАЦЯ

  ФОНД SEG

  ЧЛЕНСТВО SEG

  НАШІ ЗУСТРІЧІ

  ПОЛЬОВИЙ ТАБІР

  ПУБЛIКАЦIЇ

  ГЕОФIЗИКА В КНУТШ

  КОНСТИТУЦІЯ SEG 

  ПРАКТИКА

  ФОТО

  ОСВIТА ЗА КОРДОНОМ

  ВIДГУКИ ПРО SEG

  КОРИСНI АДРЕСИ
 

ПУБЛIКАЦIЇ

Ми будемо знайомити Вас з методичними та науковими матерiалами, до котрих причетний склад секцiї SEG. Серед останнiх новинок слiд вiдмiтити:

1. Геофiзична освiта i наука в Київському нацiональному унiверситетi iменi Тараса Шевченка (до 60-рiччя кафедри геофiзики). С. А. Вижва, П. I. Грищук, Є. Г. Коровнiченко, М. В. Рева, Г. Т. Продайвода. - К.: ВГЛ Обрiї, 2005. - 312 c.

В книзi розповiдається про сучасний стан, сторiнки iсторiї та етапи розвитку кафедри геофiзики геологiчного факультету Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Наведено короткi бiографiчнi вiдомостi про викладачiв та спiвробiтникiв кафедри, списки всiх випускникiв кафедри за 1949-2004 рр.
Книга буде цiкавою для викладачiв, вчителiв, аспiрантiв, студентiв, усiх, хто цiкавиться iсторiєю геологiчної освiти i науки в Українi.

Переглянути книгу on-line >>> http://seg.univ.kiev.ua/book


2. Навчальний посiбник з геологiчної практики /П. I. Грищук, Д. В. Сергєєв, Д. В. Кравченко. - К.: ВГЛ Обрiї, 2005. - 173 c.

Розповiдається про загальнi пiдходи для здiснення геологiчного картування, проведення геофiзичної зйомки та гiдрогеологiчних дослiджень. Наведено структури польових щоденникiв, елементи залягання та опис польової геофiзичної апаратури. На прикладi Карпатського регiону представлено польовий матерiал, який використовується для проведення геологiчного картування. В посiбнику приведено багато графiчного та табличного матерiалу.
Для викладачiв i студентiв геологiчного факультету.

Завантажити книгу on-line (11 Мб) >>> http://seg.univ.kiev.ua/practice.rar

3. Iнтерпретацiя магнiтних аномалiй в автоматизованому режимi /К.О. Гура, П. I. Грищук - К.: ВЦ "Київський унiверситет", 2000. - 155 c.

В посiбнику викладається обгрунтування можливостi створення автоматизованої системи пошуку вихiдної магнiтної моделi для тримiрних та нескiнченно витягнутих геологiчних тiл та її розробка.
На конкретних прикладах описується програма "Магнiт", яка виконує згладжування спостережених даних, формування банку моделей, пошук первинного джерела та його оптимiзацiю.
Розрахована для студентiв геофiзичних спецiальностей.  

Завантажити книгу on-line (1.23 Мб) >>> http://seg.univ.kiev.ua/interpretation.rar

4. Методичні вказівки з навчальної геофізичної практики /П. I. Грищук, В. М. Курганський - К.: ВЦ "Київський унiверситет", 2004 р, 42 с.

У методичних вказівках наводиться план практики, задачі кожного геофізичного методу та його література. Приводяться розрахунки для гравітаційних та магнітних спостережень. Приведено результуючі карти з електрометрії та радіометрії, а також сейсмограми.
Розрахована для студентiв геофiзичних спецiальностей.  

Завантажити книгу on-line (113 Кб) >>> http://seg.univ.kiev.ua/practice2.rar


2006 KUGS SEG
2006 Alexey Danilov