. .  .    . . ³  SEG. http://www.seg.org  SEG SEG (2003.)  ..  .  . . , , -, . . , 72  SEG (--ѳ, , , 2002)  ENGLISH

  UKRAINIAN

 

  ПРО СЕКЦІЮ

  ОСЕРЕДОК SEG

  ОСЕРЕДОК AAPG

  ОСЕРЕДОК EAGE

  СПІВПРАЦЯ

  ФОНД SEG

  ЧЛЕНСТВО SEG

  НАШІ ЗУСТРІЧІ

  ПОЛЬОВИЙ ТАБІР

  ПУБЛIКАЦIЇ

  ГЕОФIЗИКА В КНУТШ

  КОНСТИТУЦІЯ SEG 

  ПРАКТИКА

  ФОТО

  ОСВIТА ЗА КОРДОНОМ

  ВIДГУКИ ПРО SEG

  КОРИСНI АДРЕСИ
 

ЧЛЕНСТВО В SEG.
Вказiвки для заповнення заяви (членство для студентiв).

Студентське членство в SEG є можливим для всiх студентiв, якi мають високий рейтинг у визначеному унiверситетi або коледжi i працюють над здобуттям освiти в галузi геофiзики або пов'язаних iз геофiзикою дисциплiн.

 Етап 1. Заповнiть форму.
Iнформацiя має бути вдрукована або написана друкованими лiтерами. Надання неповної iнформацiї й нерозбiрливо заповнена заява затримає процес її обробки.
 
Етап 2. Статус заяви.
Оберiть 1 з 3 потрiбних пунктiв, що стосуються саме вас (нова анкета, поновлення або переведення)
Нова анкета - позначте цей пункт, якщо ви нiколи не перебували в SEG.
Поновлення - позначте цей пункт за умови, що ви ранiше перебували в SEG, коли були студентом, але бiльше 2 рокiв не вносили членськi внески.
Переведення - позначте цей пункт, якщо ви маєте статус члена-кореспондента або закордонного члена органiзацiї i змiнюєте його на студентський (не дiє, якщо на даний момент ви  - дiйсний член SEG).
 
Етап 3. Контактна iнформацiя.
Мiстер, мiс або доктор - позначте вiдповiдний пункт.
Прiзвище - напишiть своє повне iм'я в такому порядку: - Iм'я, iнiцiал або початкова буква по батьковi, прiзвище.

Поштова адреса - позначте пункт, що вiдповiдає виду адреси: домашня або
 службова.
- Вашi журнали й кореспонденцiя буде вiдправлятися поштою на цю адресу.
- Номер будинка та квартири, абонентської скриньки, назва вулицi, мiста, область/район, країна й поштовий iндекс - вкажiть всю необхiдну iнформацiю.

Телефон i факс - потрiбно зазначити код країни й мiста.
Адреса електронної пошти - необхiдна для доступу до журналiв через Iнтернет.
Дата народження - вкажiть у такому порядку: мiсяць/день/рiк.

Iнформацiя про ваш статус у коледжi/унiверситетi:
- Очiкувана дата закiнчення.
- Ступiнь, здобувачем якого ви є: виберiть одне (бакалавр, магiстр або доктор наук).
- Назва визначеного коледжу /унiверситету, у якому ви навчаєтесь на даний момент (обов'язково).
- Основна спецiалiзацiя вашого навчання (геофiзика, математика, фiзика й т.п.).

Рядок напряму - заповните цей пункт тiльки за умови, якщо член SEG запросив вас вступити до органiзацiї. Вкажiть його прiзвище й iдентифiкацiйний номер. Члени органiзацiї, якi запрошують, стають учасниками розiграшу призiв у рамках кампанiї SEG <Члени запрошують нових членiв органiзацiї>.

Назва факультету й пiдпис керiвника (обов'язково). - Анкета має бути пiдписана вашим керiвником або викладачем геофiзики.
 
Етап 4. Членськi внески й варiанти передплати.
- Корпорацiя Halliburton є корпоративним спонсором SEG й оплатить за вас внесок, якщо ви зазначите вiдповiдний пункт (якщо ви не хочете брати участь у цiй програмi, будь ласка, додайте до анкети оплату в розмiрi 17,50 доларiв США).
- Тi, хто заповнив анкету, будуть отримувати поштою видання THE LEADING EDGE i для них буде вiдкритий доступ через Iнтернет до видань TLE й GEOPHYSICS, у тому числi - до минулих номерiв.
- Щоб придбати друкований випуск GEOPHYSICS, додайте 25 доларiв США.
 
Етап 5. Довiдник для членiв.
На CD-ROM (безкоштовно)
На CD-ROM i друкований випуск (додайте 40 доларiв США)
 
Етап 6. Етичний кодекс.
Прочитайте й пiдпишiть, якщо ви вважаєте, що пiдходите пiд статус студента й погоджуєтесь дотримуватися Етичного кодексу суспiльства.
 
Етап 7. Способи оплати (внесок 17,50 доларiв США).
Студенти, якi обрали корпорацiю Halliburton спонсором для оплати своїх внескiв, вiд оплати звiльняються. Якщо ви не зазначили пункт Halliburton, додайте оплату в розмiрi 17,50 доларiв США.

Чеки й грошовi перекази - приймаються вiд банкiв у США й тiльки в американських доларах.
Кредитнi карти - MasterCard, Visa, American Express, Discover й Diner's Club. Не забудьте вказати строк закiнчення дiї картки й суму платежу.

Питання: эл. пошта: membership@seg.org або тeл: 918-497-5500
 


2006 KUGS SEG
2006 Alexey Danilov