SEG SEG . .            - (gPR1kz)  .  SEG (2004.)  ENGLISH

  UKRAINIAN

 

  ПРО СЕКЦІЮ

  ОСЕРЕДОК SEG

  ОСЕРЕДОК AAPG

  ОСЕРЕДОК EAGE

  СПІВПРАЦЯ

  ФОНД SEG

  ЧЛЕНСТВО SEG

  НАШІ ЗУСТРІЧІ

  ПОЛЬОВИЙ ТАБІР

  ПУБЛIКАЦIЇ

  ГЕОФIЗИКА В КНУТШ

  КОНСТИТУЦІЯ SEG 

  ПРАКТИКА

  ФОТО

  ОСВIТА ЗА КОРДОНОМ

  ВIДГУКИ ПРО SEG

  КОРИСНI АДРЕСИ
 

Виступ голови Київського осередку EAGE - Миколи Якимчука

( Київ, Україна, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка )

Випускник кафедри геофiзики 1976 р., член-кореспондент Нацiональної академiї наук України Микола Андрiйович Якимчук, голова Київського осередку EAGE, перший завiдувач кафедри геоiнформатики у Київському нацiональному унiверситетi iменi Тараса Шевченка, зробив доповiдь на тему "Мiжнароднi товариства" (10 березня 2010). Вiн є учасником багатьох мiжнародних конференцiй та геофiзичних конгресiв, засновником Центру менеджменту i маркетингу в областi наук про Землю.

 

Чл.-кор. НАН України Микола Якимчук пiсля доповiдi про мiжнароднi товариства з активною частиною студентiв геологiчного факультету (10 березня 2010)

 


2006 KUGS SEG
2006 Alexey Danilov