SEG . .    ',    SEG  SEG . .     SEG  SEG . .  ENGLISH

  UKRAINIAN

 

  ПРО СЕКЦІЮ

  ОСЕРЕДОК SEG

  ОСЕРЕДОК AAPG

  ОСЕРЕДОК EAGE

  СПІВПРАЦЯ

  ФОНД SEG

  ЧЛЕНСТВО SEG

  НАШІ ЗУСТРІЧІ

  ПОЛЬОВИЙ ТАБІР

  ПУБЛIКАЦIЇ

  ГЕОФIЗИКА В КНУТШ

  КОНСТИТУЦІЯ SEG 

  ПРАКТИКА

  ФОТО

  ОСВIТА ЗА КОРДОНОМ

  ВIДГУКИ ПРО SEG

  КОРИСНI АДРЕСИ
 

Доповiдi доктора наук Ренселарського полiтехнiчного iнституту - Анахiти Тiкку

( Х'юстон, США, ExxonMobil )

Анахiта Тiкку доктор наук Ренселарського полiтехнiчного iнституту (США) приїздила на два тижнi за програмою Фулбрайта на кафедру геофiзики геологiчного факультету Київського унiверситету. Мета її дослiджень полягала у порiвняннi рифтової зони пiдняття Рiо Гранде з розломними процесами у Днiпрово-Донецькiй западинi. Прочитала лекцiї для викладачiв i студентiв на тему "Природнi катастрофи", "Дослiдження пiдняття Рiо Гранде на пiвднi Атлантичного океану", "Geodetic монiторинг активних вулканiв за даними мiкрогравiметричних та сейсмiчних дослiджень" та "Мiкроплитова тектонiка Нової Гвiнеї з даних GPS i сейсмiчної деформацiї". Анахiта вiдвiдала Iнститут геофiзики, де зустрiлася з фахiвцями, що займалися дослiдженнями геодинамiчних процесiв на акваторiях. Вiдбулася зустрiч з Сергiєм Стовбою - фахiвцем з iнтерпретацiї сейсмiчних даних Днiпрово-Донецької западини. Провела зустрiч зi студентами секцiї SEG i розповiла на своєму прикладi про шлях геофiзика в Америцi: вiд бакалавра-фiзика, магiстра-геофiзика, науковця до фахiвця компанiї ExxonMobil.

Студенти та куратор осередку опiкувалися плануванням Анахiти Тiкку програми. Доц. Ростисла Фурдуй провiв для неї екскурсiю по геологiчному музею факультету. Студенти органiзували прогулянку по вечiрньому Києву. Особливо тут себе проявили Євген Устенко, Дар'я Мисник i Володимир Саприкiн.

Куратор секцiї SEG Павло Грищук зустрiвся з Анахiтою Тiкку на 79-й конференцiї SEG у Х'юстонi у жовтнi 2009 р.

 

Лекцiя Анахiти Тiкку для студентiв i викладачiв на тему "Природнi катастрофи" на геологiчному факультетi (8 жовтня 2008)

 


2006 KUGS SEG
2006 Alexey Danilov