EAGE  i i (21 2007 .)i EAGE   i i (23 2007 .)i EAGE   i SEG   i- 㺺 (23 2007 .) SEG (2003.)  ..  .  . . , , -, . . , 72  SEG (--ѳ, , , 2002)  ENGLISH

  UKRAINIAN

 

  ПРО СЕКЦІЮ

  ОСЕРЕДОК SEG

  ОСЕРЕДОК AAPG

  ОСЕРЕДОК EAGE

  СПІВПРАЦЯ

  ФОНД SEG

  ЧЛЕНСТВО SEG

  НАШІ ЗУСТРІЧІ

  ПОЛЬОВИЙ ТАБІР

  ПУБЛIКАЦIЇ

  ГЕОФIЗИКА В КНУТШ

  КОНСТИТУЦІЯ SEG 

  ПРАКТИКА

  ФОТО

  ОСВIТА ЗА КОРДОНОМ

  ВIДГУКИ ПРО SEG

  КОРИСНI АДРЕСИ
 

Доповiдi студентiв секцiї SEG

Студент Євген Устенко, президент секцiї з 2008 р., зробив доповiдi за темами:
1. Органiзацiї SEG (Society of Exploration Geophysicists), AAPG (American Association of Petroleum Geologists), EAGE (European Association geoscientists and engineers). Що вони собою представляють (9 жовтня 2007).
2. Розвиток нафтової галузi у свiтi (9 жовтня 2007).
3. Поїздка до Праги за пiдтримки AAPG (Imperial barrel award) (21 листопада 2008).
4. Студентськi програми навчання за кордоном (20 жовтня 2009).

 

Скарбник студентської секцiї SEG Євген Устенко розповiв про органiзацiї: SEG (Society of Exploration Geophysicists), AAPG (American Association of Petroleum Geologists) i EAGE (European Association geoscientists and engineers) (9 жовтня 2007)

Студентка Юлiя Кулинич, секретар-скарбник секцiї з 2009 р., органiзувала перегляд фiльму про походження нашої планети, що важливо для вивчення та розумiння англiйської мови (2007).

Студент Олег Чалий, вiце-президент секцiї 2009 р., зробив доповiдi:
1.Розповiдь про навчання та роботу за кордоном. Перспективи та реальнi приклади (9 жовтня 2007).
2.Розповiдь про Наукове товариство студентiв та аспiрантiв Київського нацiонального унiверситету (НТСА КНУ) (21 листопада 2009).

Студент 4 к.- маг. 2 р.н., Сергiй Шаврiн, вiце-президент секцiї з 2009 р., а з 2011 - президент секцiї, зробив доповiдi:
1. Нафтопрояви Тобечикського лиману на Керченському пiвостровi (30 вересня 2009).
2. Пiдготовка студентiв до участi у конференцiї в Києвi i Белградi весною 2012 р. (9 листопада 2011).
3. Участь студентiв у 3rd International Geosciences Student Conference (3IGSC), 29-31 May 2012, Белград (Сербiя) (13 грудня 2011).

Студент 4 к. Леонiд Ткачов пiдготував презентацiю "Тривимiрна модель геологiчного факультету" (20 жовтня 2009).

Студент 2 р. магiстратури Володимир Саприкiн зробив наукову доповiдь "Монiторинг геологiчного середовища на експериментальному полiгонi, розташованому в Чорнобильськiй зонi вiдчуження на дiлянцi поховання радiоактивних вiдходiв" (16 грудня 2009).

Студентка 3-4 к. гр. г/х, Анастасiя Єрофєєва, секретар осередку EAGE у 2010 р., а з 2011 - Президент, зробила доповiдi за темами:
1. Геохiмiчнi дослiдження у Шотландiї (23 вересня 2010)
2. Про можливостi для студентiв на Конференцiї EAGE 23-26 березня 2010 у Вiднi (8 жовтня 2010).

Аспiрантка 1-2 н.р. Тетяна Кошлякова зробила науковi доповiдi:
1. Змiни хiмiчного складу питних пiдземних вод на територiї м. Києва (8 жовтня 2010).
2. Участь у Мiжнароднiй науково-практичнiй конференцiї та III-й Всеукраїнському з'їздi екологiв 21 по 24 вересня 2011 р., м. Вiнниця (12 жовтня 2011).

 


2006 KUGS SEG
2006 Alexey Danilov