'     . .   SEG ' '   - (1993) . .   - (1997) . .  80-  . . . .   SEG '   SEG  ENGLISH

  UKRAINIAN

 

  ПРО СЕКЦІЮ

  ОСЕРЕДОК SEG

  ОСЕРЕДОК AAPG

  ОСЕРЕДОК EAGE

  СПІВПРАЦЯ

  ФОНД SEG

  ЧЛЕНСТВО SEG

  НАШІ ЗУСТРІЧІ

  ПОЛЬОВИЙ ТАБІР

  ПУБЛIКАЦIЇ

  ГЕОФIЗИКА В КНУТШ

  КОНСТИТУЦІЯ SEG 

  ПРАКТИКА

  ФОТО

  ОСВIТА ЗА КОРДОНОМ

  ВIДГУКИ ПРО SEG

  КОРИСНI АДРЕСИ
 

Лекцiя петрофiзика - Карла Сондергельда

( Норман, США, Унiверситет Оклахоми )

Карл Сондрегельд в даний час доцент, заступник декана М'юборнського коледжу Землi i енергетики, професор школи нафти та iнженерної геологiї унiверситету штату Оклахома. Вiн отримав докторську ступiнь у галузi геофiзики в Корнуельському унiверситетi та ступiнь бакалавра i магiстра в галузi геологiї у Королiвському коледжi.

Вiн є активним членом SPE, SEG, служить факультетським радником студентського осередку унiверситету SPE, i тренер команди у конкурсi Petrobowl.

Лекцiя Карла Сондергельда вiдбулася у Kиївському нацiональному унiверситетi iменi Тараса Шевченка завдяки програмi SEG "Видатний лектор". Вона проходила в 301 аудиторiї з 12:20 до 13:55 на геологiчному факультетi лекцiї на тему: "Петрофiзичнi лабораторнi дослiдження: минуле, теперiшнє i майбутнє" 15 листопада 2010 року.

Студенти осередку опiкувалися зустрiччю та влаштуванням лектора. Особливо тут себе проявили Євген Устенко, Анастасiя Єрофєєва та Богдан Матвiйчук.

Цi студенти зробили для лектора оглядову прогулянку по iсторичному Києву.

 

Професор Карл Сондергельд пiд час ознайомлення з петрофiзичною лабораторiєю геологiчного факультету Київського унiверситету (15 листопада 2010)

 


2006 KUGS SEG
2006 Alexey Danilov