-  (gPR1kz)    .   SEG (2004.)- (1997) . .   SEG . .  ENGLISH

  UKRAINIAN

 

  ПРО СЕКЦІЮ

  ОСЕРЕДОК SEG

  ОСЕРЕДОК AAPG

  ОСЕРЕДОК EAGE

  СПІВПРАЦЯ

  ФОНД SEG

  ЧЛЕНСТВО SEG

  НАШІ ЗУСТРІЧІ

  ПОЛЬОВИЙ ТАБІР

  ПУБЛIКАЦIЇ

  ГЕОФIЗИКА В КНУТШ

  КОНСТИТУЦІЯ SEG 

  ПРАКТИКА

  ФОТО

  ОСВIТА ЗА КОРДОНОМ

  ВIДГУКИ ПРО SEG

  КОРИСНI АДРЕСИ
 

Лекцiя сейсморозвiдника з компанiї Contractor - Карла Регоне

( США, Conractor )

18 жовтня 2013 на Геологiчному факультетi в ауд. 301 вiдбулася лекцiя досвiдченого сейсморозвiдника Карла Регоне "Скориговане моделювання: чекайте несподiванок". Захiд вiдбувся в межах програми SEG "Видатний лектор 2013".

Карл Регоне - консультант компанiї Contractor (Х'юстон, США). Вiн отримав ступiнь бакалавра та магiстра в галузi математики i фiзики в Унiверситетi штату Вiржiнiя. Працював в обробцi та iнтерпретацiї сейсмiчних даних, спочатку для Amoco в Новому Орлеанi, а потiм у Геологiчнiй службi США у Вашингтонi, округ Колумбiя. Пiсля злиття з Amoco BP в 1999 роцi, Карл переїхав до Х'юстону i почав концентруватися на вiзуалiзацiї глибоководних пiдсоляних моделях. Моделювання в цей перiод призвело до розвитку широкоазимутальних методiв з буксируванням кiс за якi Карл (разом з Джоном Eтгеном) був нагороджений у 2008 роцi SEG золотою медаллю Вергiлiя Кауфмана.

Лекцiю вiдвiдали чотири викладача та 50 студентiв. Слухачi дiзналися про використання сейсмiчного моделювання для вивчення покладiв нафти i газу. Розглядалися такi питання, як ефективнiсть фiльтрацiї поперечного поширення хвиль для когерентного зменшення шуму, важливiсть адекватної вибiрки хвильового поля в приймачах, ефекти зсуву i азимуту покриття та їх вплив на якiсть зображення, ефекти зiм'ятостi поверхнi солi i соляних включень на пiдсоляних зображеннях i ефект сигнал-завада для вiдбору проб.

Лектор торкався актуальних питань видобувної галузi. Так, наприклад, нетрадицiйнi моделi сланцю, мають тривимiрнi, в'язкопружнi, анiзотропнi данi, що мiстять всi ефекти поблизу земної поверхнi i добре дослiджуються сейсмiчним методом геофiзики. Це дозволяє отримувати геологiчнi моделi складної стратиграфiї. Загалом лекцiя охопила використання сейсморозвiдки для розв'язку актуальних геологiчних задач, якi становлять iнтерес для промисловостi. Куратор i студенти осередку опiкувалися зустрiччю та влаштуванням лектора. Особливо тут себе проявили Сергiй Шаврiн. Павло Грищук познайовив лектора i його дружину з iсторичним Києвом.

 

Карл Регоне зi слухачами лекцiї: "Скориговане моделювання: чекайте несподiванок" (18 жовтня 2013)

 


2006 KUGS SEG
2006 Alexey Danilov