SEG SEG . .  ',  SEG SEG . .  SEG  . .   SEG '    SEG '  ENGLISH

  UKRAINIAN

 

  ПРО СЕКЦІЮ

  ОСЕРЕДОК SEG

  ОСЕРЕДОК AAPG

  ОСЕРЕДОК EAGE

  СПІВПРАЦЯ

  ФОНД SEG

  ЧЛЕНСТВО SEG

  НАШІ ЗУСТРІЧІ

  ПОЛЬОВИЙ ТАБІР

  ПУБЛIКАЦIЇ

  ГЕОФIЗИКА В КНУТШ

  КОНСТИТУЦІЯ SEG 

  ПРАКТИКА

  ФОТО

  ОСВIТА ЗА КОРДОНОМ

  ВIДГУКИ ПРО SEG

  КОРИСНI АДРЕСИ
 

Розповiдь професора промислової геофiзики - Валерiя Курганського

( Київ, Україна, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка )

Валерiй Микитович Курганський закiнчив 1962 Грозненський нафтовий iнститут. Є фахiвецем з петрофiзики i геофiзики колекторiв нафти та газу. З 1970 р. працює у Київському унiверситетi. З 1975 по 1978 р. працював викладачем в Алжирi. У 1997 р. був на конференцiї EAGE в Женевi. Валерiй Микитович зробив доповiдь на тему "Спогади про закордоннi вiдрядження: Алжир, Прага, Женева", яку супроводжував фотографiями (21 листопада 08).

 

Професор Валерiй Курганський розповiв про свiй шлях геофiзика та особливостi освiти закордоном (21 листопада 08)

 


2006 KUGS SEG
2006 Alexey Danilov