-  (gPR1kz)    .   SEG (2004.)- (1997) . . . .     SEG  ENGLISH

  UKRAINIAN

 

  ПРО СЕКЦІЮ

  ОСЕРЕДОК SEG

  ОСЕРЕДОК AAPG

  ОСЕРЕДОК EAGE

  СПІВПРАЦЯ

  ФОНД SEG

  ЧЛЕНСТВО SEG

  НАШІ ЗУСТРІЧІ

  ПОЛЬОВИЙ ТАБІР

  ПУБЛIКАЦIЇ

  ГЕОФIЗИКА В КНУТШ

  КОНСТИТУЦІЯ SEG 

  ПРАКТИКА

  ФОТО

  ОСВIТА ЗА КОРДОНОМ

  ВIДГУКИ ПРО SEG

  КОРИСНI АДРЕСИ
 

Зустрiч з геофiзичною спiльнотою України президента EAGE - Тео Кoртекаса

( Київ, Україна, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка )


В Україну президент завiтав на конференцiю "Геоiнформатика, 21-23 березня 2007 р.", котру органiзовано членами Локального осередку Києва очолену чл.-кор. НАН України М.А. Якимчуком.Фото: Виступ президента EAGE Тео Кортекаса на конференцiї з Геоiнформатики (21 березня 2007 р.)На геологiчному факультетi 23 березня 2007 р. вiдбулася зустрiч студентi i викладачiв з президентом EAGE Тео Кортекасом. Президент розповiв про сучасний стан геологiї, геофiзики та її перспективи для майбутнiх фахiвцiв.Фото: Зустрiч президента EAGE Тео Кортекаса з викладачами i студентами геологiчного факультету (23 березня 2007 р.)


Особливiстю цiєї зустрiчi - була можливiсть особисто поспiлкуватися студентам i викладачам з президентом EAGE 2007Фото: Бесiда президента EAGE Тео Кортекаса з президентом студентської секцiї SEG Олегом Маковцем та її вiце-президентом Дмитром Сергєєвим (23 березня 2007 р.)

 


2006 KUGS SEG
2006 Alexey Danilov