SEG '    SEG SEG . .  ',  SEG  SEG. http://www.seg.org  SEG  . .   SEG '  ENGLISH

  UKRAINIAN

 

  ПРО СЕКЦІЮ

  ОСЕРЕДОК SEG

  ОСЕРЕДОК AAPG

  ОСЕРЕДОК EAGE

  СПІВПРАЦЯ

  ФОНД SEG

  ЧЛЕНСТВО SEG

  НАШІ ЗУСТРІЧІ

  ПОЛЬОВИЙ ТАБІР

  ПУБЛIКАЦIЇ

  ГЕОФIЗИКА В КНУТШ

  КОНСТИТУЦІЯ SEG 

  ПРАКТИКА

  ФОТО

  ОСВIТА ЗА КОРДОНОМ

  ВIДГУКИ ПРО SEG

  КОРИСНI АДРЕСИ
 

Доповiдi радника студентської секцiї SEG - Павла Грищука

(Київ, Україна, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка)

Павло Iванович Грищук, випускник кафедри геофiзики 1993 р., з початку iснування студентської секцiї (4 лютого 2002) зробив доповiдi:
1. Про мiжнароднi гранти для студентiв (8 листопада 2006).
2. Доповiдь про навчання в Нiмеччинi для геологiчних спецiальностей (13 листопада 2007 року).
3. Iнформацiя про перспективи наукової роботи на кафедрi (11 грудня 2007).
4. Навчання та стажування в Алгарвському унiверситетi Португaлiї (24 вересня 2008).
5. Стажування в Португалiї-2 (30 вересня 2009).
6. Презентацiя студентської секцiї КНУ на конференцiї SEG у Х'юстонi, США, 2009 (16 грудня 2009).
7. Формування студентського осередку EAGE на факультетi (10 березня 2010).
8. Про AGU (American Geophysical Union) (17 березня 2010).
9. Iнтерактивний конкурс Geo-Quiz. (22 березня 2010).
10. Участь делегацiї КНУ у Мiжнароднiй вiтринi (International Showcase) на 80-й Конференцiї SEG 15-21 жовтня 2010 р. у Денверi, США. (11 листопада 2010).
11. Безкоштовна участь студентiв (4-6 к.) та аспiрантiв у коротких геофiзичних курсах - SEP 12-14 липня 2011 у Краковi (18 лютого 2011).
12. Пiдготовка тестiв на грант ($2000) Challenge Bowl (18 лютого 2011).
13. Створення осередку Товариства _нженер_в-нафтовик_в (SPE) (23 листопада 2011).
14. Участь у програмi "Work and Travel USA 2011" (12 жовтня 2011).
15. Студентськiй форум в Азербайджанi (м.Баку) 2011. (23 листопада 2011).

 

Радник студентської секцiї SEG Павло Грищук разом iз студентами пiсля доповiдi про формування студентського осередку EAGE у Київському унiверситетi (10 березня 2010)

 


2006 KUGS SEG
2006 Alexey Danilov