SEG (2004.)- (1997) . . . .     SEG '     SEG '       -  (gPR1kz)    .



  ENGLISH

  UKRAINIAN

 

  ПРО СЕКЦІЮ

  ОСЕРЕДОК SEG

  ОСЕРЕДОК AAPG

  ОСЕРЕДОК EAGE

  СПІВПРАЦЯ

  ФОНД SEG

  ЧЛЕНСТВО SEG

  НАШІ ЗУСТРІЧІ

  ПОЛЬОВИЙ ТАБІР

  ПУБЛIКАЦIЇ

  ГЕОФIЗИКА В КНУТШ

  КОНСТИТУЦІЯ SEG 

  ПРАКТИКА

  ФОТО

  ОСВIТА ЗА КОРДОНОМ

  ВIДГУКИ ПРО SEG

  КОРИСНI АДРЕСИ
 

Лекцiї головного редактора Geophysics та сейсмiка - Володимира Гречки

( Х'юстон, США, Shell Exploration and Production )

Лектор, доктор Володимир Гречка у 1984 р. отримав вчений ступiнь за спецiальнiстю "геофiзичнi дослiдження" у Новосибiрському державному унiверситетi та у 1990 р. докторську ступiнь з геофiзики у iнститутi геофiзики (м. Новосибiрськ, Росiя). У перiод з 1984 по 1994 рр. працював в тому ж iнститутi науковим дослiдником. Протягом 1994 та 1995 рр. був пiслядипломним студентом у Техаському унiверситетi в Далласi. Потiм Володимир вступив до Департаменту геофiзики гiрничорудного факультету штату Колорадо, де обiймав посаду доцента, а також працював одним з провiдних спецiалiстiв Центру Хвильових Явищ. З 2001 року вiн старший геофiзик компанiї Shell Exploration and Production. Дослiдження фокусуються на теорiї розповсюдження сейсмiчних хвиль у анiзотропному середовищi, аналiзу швидкостi, трiщинуватостi та мiкросейсмiки. Володимир отримав Премiю iм. Дж. Кларенс Карчера вiд SEG (1997 р.) i Схiдноєвропейську Премiю вiд Європейського геофiзичного товариства (1992 р.). Володимир Гречка є членом SEG та EAGE.

Володимир Гречка, старший геофiзик компанiї Shell Exploration and Production, редактор журналу Geophysics, зробив презентацiю у великiй аудиторiї геологiчного факультету № 301 на тему "Как написать хорошую статью по геофизике" за спонсорської пiдтримки компанiї "Шелл" (23 квiтня 2010). 26 квiтня 2010 р. у Вищому навчальному закладi пiслядипломної освiти "Iнститут Тутковського" Володимир Гречка прочитав лекцiю "Застосування сейсмiчної анiзотропiї в нафтовiй та газовiй промисловостi".

Студенти осередку Юлiя Соломаха i Марина Заманська зробили екскурсiю по основних туристичних мiсцях Києва: Києво-Печерська лавра i Андрiївськiй узвiз. На наступний день радник секцiї провiв Володимира по iсторичному Києву: подiбно до прогулянки Альдо Веснавера, але у зворотньому напрямку i з екскурсiєю у будинок Булгакова М.А.

 

Доктор Володимир Гречка з активною частиною геологiчного факультету та iнших органiзацiй (23 квiтня 2010)

 


2006 KUGS SEG
2006 Alexey Danilov