SEG SEG . .            - (gPR1kz)  .  SEG (2004.)  ENGLISH

  UKRAINIAN

 

  ПРО СЕКЦІЮ

  ОСЕРЕДОК SEG

  ОСЕРЕДОК AAPG

  ОСЕРЕДОК EAGE

  СПІВПРАЦЯ

  ФОНД SEG

  ЧЛЕНСТВО SEG

  НАШІ ЗУСТРІЧІ

  ПОЛЬОВИЙ ТАБІР

  ПУБЛIКАЦIЇ

  ГЕОФIЗИКА В КНУТШ

  КОНСТИТУЦІЯ SEG 

  ПРАКТИКА

  ФОТО

  ОСВIТА ЗА КОРДОНОМ

  ВIДГУКИ ПРО SEG

  КОРИСНI АДРЕСИ
 

Зустрiч з випускником кафедри, спiвробiтником BP - Павлом Чолачем

( Едмонтон, Канада, BP )

У травнi 2005 року вiдбулася зустрiч студентiв секцiї з П. Я. Чолачем. Чолач Павло Ярославович у 1997 роцi закiнчив з вiдзнакою Київський нацiональний унiверситет. З 1999 року навчався в аспiрантурi унiверситету Альберти (Канада).

У 2004 роцi захистив дисертацiю Пружнi властивостi внутрiшньо анiзотропних порiд i тримав науковий ступiнь доктора фiлософiї (Ph.D). З 2004 р. працює в компанiї BP, котра є однiєю з найвiдомiших нафтодобувних компанiй свiту. (pavlo.cholach@bp.com).

На зустрiчi були присутнiми студенти секцiї та провiднi викладачi кафедри геофiзики -д-р фiз.-мат. наук, проф. Продайвода Г.Т., канд.. фiз.-мат. наук, доц. Рева М.В.

П.Я. Чолач розповiв, яка система навчання в унiверситетi Альберти. Виклав основнi геофiзичнi дослiдження у свiтi. Вiдповiв на численнi запитання аудиторiї. Всi залишилися задоволеними зустрiччю.

 

Зустрiч Павла Чолача зi студентами та викладачами кафедри геофiзики (2005 р.)

 


2006 KUGS SEG
2006 Alexey Danilov