. .   SEG '   SEG     - (gPR1kz)  .  SEG (2004.)- (1997) . .  ENGLISH

  UKRAINIAN

 

  ПРО СЕКЦІЮ

  ОСЕРЕДОК SEG

  ОСЕРЕДОК AAPG

  ОСЕРЕДОК EAGE

  СПІВПРАЦЯ

  ФОНД SEG

  ЧЛЕНСТВО SEG

  НАШІ ЗУСТРІЧІ

  ПОЛЬОВИЙ ТАБІР

  ПУБЛIКАЦIЇ

  ГЕОФIЗИКА В КНУТШ

  КОНСТИТУЦІЯ SEG 

  ПРАКТИКА

  ФОТО

  ОСВIТА ЗА КОРДОНОМ

  ВIДГУКИ ПРО SEG

  КОРИСНI АДРЕСИ
 

Лекцiя фахiвця з сейсмометрiї i петрофiзики - Пера Авсета

( Берген, Норвегiя, Odin Petroleum )

У п'ятницю 27 березня 2008 р. о 12:20 у великiй аудиторiї (№ 301) вiдбулася лекцiя Пера Авcета. Вiн фахiвець з сейсмометрiї та моделювання фiзичних параметрiв середовища. Цей захiд вiдбувся за програмою "Кращi лектори" при пiдтримцi SEG як лекцiйне турне по унiверситетах Європи з iнiциативи студентської секцiї SEG.

Пер Авсет, радник з геофiзики Odin Petroleum AS (Берген, Норвегiя) i професор Норвезького унiверситету наук та технологiї (Трондхейм, Норвегiя), провiв лекцiю на тему: "Заповнення порожнини в сейсмiчному прогнозуваннi колекторiв: Як петрофiзика може поєднати якiсну геологiю та кiлькiсну геофiзику". В презентацiї наводилися практичнi приклади та результати дослiджень в Пiвнiчному морi для демонстрацiї результатiв, разом з обмеженнями та пiдводним камiнням, де петрофiзика поєднується з результатами геофiзичних дослiджень свердловин та сейсмiчними даними, седиментологiєю, результатами моделювання родовищ, статистичними методиками тощо, для передбачення геологiї колектора та вмiсту флюїдiв за сейсмiчними амплiтудами.

Студенти осередку опiкувалися зустрiччю, влаштуванням лектора та зробили для нього оглядову екскурсiю по геологiчному музею геологiчного факультету та прогулянку по вечiрньому Києву. Добре проявили себе студенти: Сергiй Шаврiн, Марiя Гiзун та Євген Устенко, котрий щойно повернувся з празького конкурсу IBA.

 

Професор наук та технологiї Пер Авсет зi студентами пiсля лекцiї на геологiчному факультетi Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка (27 березня 2008)

 


2006 KUGS SEG
2006 Alexey Danilov