SEG . .            - (gPR1kz)  .  SEG (2004.)- (1997) . .  ENGLISH

  UKRAINIAN

 

  ПРО СЕКЦІЮ

  ОСЕРЕДОК SEG

  ОСЕРЕДОК AAPG

  ОСЕРЕДОК EAGE

  СПІВПРАЦЯ

  ФОНД SEG

  ЧЛЕНСТВО SEG

  НАШІ ЗУСТРІЧІ

  ПОЛЬОВИЙ ТАБІР

  ПУБЛIКАЦIЇ

  ГЕОФIЗИКА В КНУТШ

  КОНСТИТУЦІЯ SEG 

  ПРАКТИКА

  ФОТО

  ОСВIТА ЗА КОРДОНОМ

  ВIДГУКИ ПРО SEG

  КОРИСНI АДРЕСИ
 

АВТОРИС. А. Вижва, д-р геол. наук, проф. (вiдповiдальний редактор)

П. I. Грищук, канд. геол. наук, доц.

Є. Г. Коровнiченко, канд. геол.-мiнерал. наук, доц.

М. В. Рева, канд. фiз.-мат. наук, доц.

Г. Т. Продайвода, д-р фiз.-мат. наук, проф.

Геофiзична освiта i наука в Киiвському нацiональному унiверситетi iменi Тараса Шевченка (до 60-рiччя кафедри геофiзики) / С. А. Вижва, П. I. Грищук, Є. Г. Коровнiченко та iн. - К.: 2005. - 310 c.

Розповiдається про сучасний стан, сторiнки iсторii та етапи розвитку кафедри геофiзики геологiчного факультету Киiвського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Наведено короткi бiографiчнi вiдомостi про викладачiв та спiвробiтникiв кафедри, списки всiх випускникiв кафедри за 1949-2004 рр.

Для викладачiв, вчителiв, аспiрантiв, студентiв, усiх, хто цiкавиться iсторiєю геологiчноi освiти i науки в Украiнi.
ЗМIСТ >>>

 


2006 KUGS SEG
2006 Alexey Danilov