- (1997) . .  80-  . . - (1966) . .  80-  . .  - '   SEG '     . .   SEG ' '   - (1993) . .  ENGLISH

  UKRAINIAN

 

  ПРО СЕКЦІЮ

  ОСЕРЕДОК SEG

  ОСЕРЕДОК AAPG

  ОСЕРЕДОК EAGE

  СПІВПРАЦЯ

  ФОНД SEG

  ЧЛЕНСТВО SEG

  НАШІ ЗУСТРІЧІ

  ПОЛЬОВИЙ ТАБІР

  ПУБЛIКАЦIЇ

  ГЕОФIЗИКА В КНУТШ

  КОНСТИТУЦІЯ SEG 

  ПРАКТИКА

  ФОТО

  ОСВIТА ЗА КОРДОНОМ

  ВIДГУКИ ПРО SEG

  КОРИСНI АДРЕСИ
 

НIМЕЧЧИНА


Вiкторiя Скорик

Вперше я поїхала до Нiмеччини у 2003 для стажування в унiверситетi (www.uni-halle.de) iм. Мартiна Лютера в м. Галле, що недалеко вiд Лейпцига. Я працювала з професором вiд цього унiверситету з по iнженернiй геологiї i проектах палеонтологiї. Подорож була органiзована IAESTE. Це Мiжнародна Асоцiацiя по обмiну студентiв для технiчного досвiду в м. Києвi.

Повторно я перебувала в Нiмеччинi у 2004 термiном на 6 мiсяцiв для стажування в унiверситетi м. Фрайбург (www.uni-freiburg.de), що знаходиться недалеко вiд Дрездену. Я працювала в невеликiй консультацiйнiй компанiї, яка дiяла на мiжнародному ринку з проектами, пов'язаними з геологiєю i гiдрогеологiєю. Це було, я би сказала, перший досвiд роботи i життя за кордоном. В цей перiод я вивчала мову, культуру i познайомилася з багатьма людьми. Зазвичай студентам дуже легко звикнути до ситуацiї, тому що мiсцевi жителi дуже вiдкритi i намагаються у вирiшеннi проблем. Також важлива момент - це те, що мiсцевий офiс IAESTE у Фрайбурзi складається тiльки з молодi, здебiльшого студентiв. Вони органiзовують багато подорожей i заходiв, що дозволяє iноземцям не вiдчувати себе iзольованими.

Пiсля цьогоо, я вирiшила, що хочу навчатися у Нiмеччинi. Для цього, я вiдправила мою анкету до Фрайбурзької Академiї унiверситету м. Фрайбурга. Вони мають програму, названу IMRE або Мiжнародне керування ресурсами та навколишнiм середовищем. Це - курс магiстерського ступеня (MBA), термiном 2 роки, якi читаються англiйською мовою тiльки. Пiсля того, як мене прийняли до лав студентiв, менi ще довелося захистити магiстерську роботу в Київському унiверситетi. Це не було легкою задачею навчатися у двох унiверситетах i я б не обiйшлася без сторонньої люб'язною допомоги пана Сергiя Вижви i iнших професорiв нашого факультету. Я дуже вдячна за всю пiдтримку i терпiння, яке вони надали менi.

Протягом цих двох рокiв з 2005 до 2007 я вiдвiдала рiзнi курси, склала багато iспитiв i все витримала :) Звичайно, студенти живуть в гуртожитках або роздiляють квартиру з iншими студентами. Також можливо отримати малi робочi мiсця, якi принесли б додатковий заробiток. Але переважно, весь час витрачається на навчання.

Якщо ви зацiкавленi, я можу написати бiльше про курси i програми вивчення. Мої одногрупники - представники з рiзних країн: Таїланд, Iндонезiя, Китай, Колумбiя, Македонiя, Мексика, США, Туреччина i Камерун. Це означає, що менi довелося вчитися як мати справу з культурними вiдмiнностями, якi ми всi мали. Це дуже цiкавий i важливий досвiд.

Пiсля перебування за кордоном, я почала думати iнакше, стала бiльш вiдкритою i навчилася мати справу з рiзними проблемами. Iнодi, для успiху, доводилося робити перший крок, вчитися як спiлкуватися i представлятися iншим людям, так щоб вони були зацiкавленими.

Якщо ви маєте будь-якi питання, будь-ласка, не соромтеся контактувати менi у будь-який час.

Кращi вiтання членам SEG i усiм викладачам.

Тримайте зв'язок,
Вiкторiя


2006 KUGS SEG
2006 Alexey Danilov