SEG (2004.)- (1997) . . . .   SEG '   SEG     - (gPR1kz)  .  ENGLISH

  UKRAINIAN

 

  ПРО СЕКЦІЮ

  ОСЕРЕДОК SEG

  ОСЕРЕДОК AAPG

  ОСЕРЕДОК EAGE

  СПІВПРАЦЯ

  ФОНД SEG

  ЧЛЕНСТВО SEG

  НАШІ ЗУСТРІЧІ

  ПОЛЬОВИЙ ТАБІР

  ПУБЛIКАЦIЇ

  ГЕОФIЗИКА В КНУТШ

  КОНСТИТУЦІЯ SEG 

  ПРАКТИКА

  ФОТО

  ОСВIТА ЗА КОРДОНОМ

  ВIДГУКИ ПРО SEG

  КОРИСНI АДРЕСИ
 

Геофiзична освiта i наука
в Киiвському нацiональному унiверситетi
iменi Тараса Шевченка


АВТОРИ
ПЕРЕДМОВА
1. IСТОРИЧНI ВIХИ КАФЕДРИ ГЕФIЗИКИ 1.1. Становлення геофiзики в Киiвському нацiональному унiверситетi iменi  Тараса Шевченка
1.2. Академiк В. О. Сельський - фундатор геофiзичноi освiти та науки в Украiнi
1.3. Короткий iсторичний шлях розвитку кафедри
1.4. Викладачi кафедри та науковi дослiдження
1.5. Освiта в Киiвському нацiональному унiверситетi

 
2. КАФЕДРА ГЕОФIЗИКИ НА ПОЧАТКУ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛIТТЯ

         2.1. Загальна характеристика навчального процесу
2.2. Навчально-методичне та iнформацiйне забезпечення пiдготовки фахiвцiв
2.3. Матерiально-технiчне забезпечення пiдготовки фахiвцiв
2.4. Сучасне кадрове забезпечення кафедри геофiзики
2.5. Викладачi кафедри, iх наукова та педагогiчна дiяльнiсть
2.6. Наукова робота на кафедрi
2.7. Мiжнароднi зв'язки i спiльнi науковi роботи  з iншими органiзацiями та установами


3. ЕНЦИКЛОПЕДIЯ ПЕРСОНАЛIЙ КАФЕДРИ ГЕОФIЗИКИ.
4. ВИПУСКНИКИ КАФЕДРИ ГЕОФIЗИКИ (1949-2004 рр.)
5. Науковi здобутки випускникiв та викладачiв кафедри геофiзики
Пiслямова
СПИСОК ВИКОРИСТАНОI ЛIТЕРАТУРИ
Iменний покажчик

 


2006 KUGS SEG
2006 Alexey Danilov